ŻYCIE KOŚCIOŁA I PARAFII NOWE MIASTO
W strukturach kościoła działają:

Parafialny Zespół "Caritas" - udziela pomocy potrzebującym rodzinom z naszej parafii, organizuje spotkania okolicznościowe dla parafian ( starszych, samotnych, chorych), prowadzi rozdawnictwo odzieży i żywności , stara się zaradzać potrzebom ubogich;

Rada Ekonomiczna - wspiera Ks. Prob. W prowadzeniu inwestycji i czuwa nad finansami parafii

Rada Duszpasterska - czuwa nad działalnością duszpasterską, jest głosem doradczym.

Grupy Synodalne ( młodzież i dorośli) - działają w parafii od września 2004 roku i pracują nad swoim rozwojem duchowym, ubogacając swoje wnętrze lekturą i analizą Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Chór "Domino Cantemus" - powstał w 1991 roku z inicjatywy ówczesnego Ks. Prob. Kazimierza Kasprzaka. Dyrygentem i organistą jest p. B. Hyżorek, prezesem K. Kordylasiński. Chór daje oprawę muzyczną podczas Mszy Świętych w kościele parafialnym, często koncertuje w czasie uroczystości społecznych, występuje gościnnie w innych parafiach.