Proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy
w Nowym Mieście nad Wartą zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie konserwacji technicznej polichromii ściennej w ramach projektu „ Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ”
CHÓR MUZYCZNY -KONSERWACJA TECHNICZNA POLICHROMII ŚCIENNEJ


CHÓR MUZYCZNY -KONSERWACJA TECHNICZNA POLICHROMII ŚCIENNEJ
"ZAPYTANIE OFERTOWE" -dokumenty
opis działania w oferciezałącznik nr 1
- formularz oferty
załącznik nr 2
- wykaz doświadczenia
załącznik nr 3
- wykaz osób
załącznik nr 4
- informacje dotyczące danych osobowych
kosztorys
na wykonanie prac

PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

program str. 1 strona 2strona 3