Wypełnianie pach sklepienia kościoła karamzytem. Trwają też prace projektowe dotyczące odwilgocenia fundamentów kościoła przewidziane na przyszły rok.


Fot. K. Cichoń


Ciąg dalszy prac remontowych w kościele W ramach prac prowadzonych w kościele została zatruta podłoga chóru, balustrada na chórze, obudowa prospektu organowego od wewnątrz , schody oraz wszystkie ławki na chórze. Trwają prace przy czyszczeniu polichromii na sklepieniu i ścianach świątyni.


Fot. K. Cichoń

Prace budowlano - konserwatorskie w kościele Parafia p.w. Świętej Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą

Kościół ma ponad 500 letnią historię. Wiele zdarzeń jakie zostały zapisane w kronikach parafialnych, poświęconych  jest duchowemu życiu parafii,ale też miejscu kultu a mianowicie nowomiejskiej świątyni. Zapisane zostały inwestycje większe i mniejsze,chociażby remont dachu jaki się odbył w roku 2009. Pod koniec listopada br. wpłynęła zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu na prace budowlano - konserwatorskie w naszym kościele. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH - założenie plomb monitorujących na spękaniach zewnętrznych i wewnętrznych - oczyszczenie tynków wewnętrznych z kurzu i pajęczyn - zasypanie pach sklepienia - wzmocnienie pęknięć i zarysowań - po analizie i ocenie spękań. Wymienione wyżej prace zostały rozpoczęte. Po założeniu plomb monitorujących, trwają prace związane z oczyszczaniem  wewnętrznych tynków z kurzu i pajęczyn. Zostało także założone nowe zabezpieczenie elektryczne mechanizmu organ oraz  wykonano prace związane z poprawą nagłośnienia kościoła.( zostało nagłośnione prezbiterium ).
Wszyscy, którzy chcą wesprzeć to przedsięwzięcie finansowo  mogą dokonywać  wpłat na konto nr 89 9085 0002 0030 0006 0596 0001 z dopiskiem ,, Na remont kościoła".
Wszystkich ofiarodawców otaczamy  modlitwą i już teraz składamy  serdeczne
Bóg zapłać!


tekst i fot. K. Cichoń


Rozpoczęły się prace konserwatorskie w ramach zadania:
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy sarkofagu Jana Rozdrażewskiego Nowomiejskiego z krypty kaplicy bocznej kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą. Prace polegające na pełnej konserwacji technicznej i estetycznej wraz z wykonaniem konstrukcji wzmacniającej dofinansowane zostały ze środków budżetu państwa w ramach dotacji ze środków Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 76 869,00 zł. Całkowita wartość prac to 137 583,54 zł. Prace te współfinansowane są także przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Ochrona zabytków, w wysokości 45 000,00 zł


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Dofinansowano ze środków Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków