Intencje mszalne
29. 06. – 5.07. 2020

Poniedziałek - 29.06.

9,oo - W int. Parafian
18,oo - Za + Romana Śmiejczaka - od Jagody Andrzeja Pawlak z rodz., rodz. Juszczyków

Wtorek - 30.06.

18,oo - Za + Jadwigę Mendel w 9 r.śm.

Środa - 1.07.

9,oo - W int. Parafian
18,oo - Za + Stefanię Jagiełka - od braci Mieczysława i Marka Mrozińskich z rodzinami, Chybkich i Klarzyńskich z Cielczy, rodz. Malusi z Grabu

Czwartek - 2.07.

18,oo - Za + Zenobię Jobda - od brata Ireneusza z Magdaleną

Piątek - 3.07.


18,oo - Za + Teresę Tomaszewską - od rodziny
Za + Daniela Tomczaka - od matki chrzestnej z rodz.
Za + Krystynę Marchwiak - od Marioli Leszka Zacharyasz
Za + Irenę Konieczną - od Małgorzaty Włodzimierza Szymańskich z rodz. – Poznań, Mieczysława Marii Rzepków, Bożeny Wilczyńskiej z synami

Sobota - 4.07.

16,oo - Z podz. za otrz. laski z prośbą o blog. Boże w rodzinach
18,oo - Za + Jana Tadeusza Kmieciak

Niedziela - 5.07.

8,3o - Za + Jana Stanisława Mieczysława Śmiejczaków, zm z rodz. Śmiejczaków i Golińskich
11,oo - Za + Stanisława Kubiaka w 11 r.śm., zm rodziców Kubiaków i Kołodziejczaków - od żony z dziećmi
18,oo - Za + Martę Kowańdy - od rodz. Gabrysiaków, Tomaszewskich i Wisniewskich, Mieszkańców z ul. Dębowej


OGŁOSZENIA
13 niedziela zwykła - 28.06.2020 r.

  1. Dziękuję za ofiary na KUL, Wydział Teologiczny w Poznaniu i szkoły katolickie zebrane w kwocie 452,-.
  2. W poniedziałek przypada uroczystość św. App. Piotra i Pawła, patronów naszej Archidiecezji. Msze św. o g. 9,oo i 18,oo. Składka przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
  3. Biuro parafialne czynne będzie w środę od g. 9,3o - 11,oo i 15,oo - 17,oo. O g. 17,3o różaniec prowadzi II Róża Matek z NM.
  4. W czwartek o g. 17,3o przed Najśw. Sakramentem modlić się będziemy o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz za poznańskie seminarium duchowne.
  5. W piątek przypada święto św. Tomasza, apostoła . Jest to I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi od g. 16,3o - 18,oo. Od g. 17,3o adoracja Najśw. Sakramentu zakończona nabożeństwem do Serca Jezusowego.
  6. W sobotę o g. 17,3o nabożeństwo do Niepok. Serca NMP z różańcem wynagradzającym prowadzonym przez VII Różę Matek z Szypłowa i Tokarowa. Od g. 8,ooo objazd chorych. Pojadę do osób zgłoszonych przed miesiącem. Inne osoby powinny się zgłosić .
  7. W przyszłą niedziele na mszy św. o g. 9,3o modlić się będziemy o szczęśliwe żniwa. Po mszy św. g. 11,oo odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych. Sprawa dotyczy nowych terminów I Komunii św.
  8. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy odpust parafialny ku czci Świętej Trójcy. Przeżywać go będziemy w własnej wspólnocie. Suma odpustowa o g. 11,oo. Po mszy św. procesja eucharystyczna wokół kościoła. Proszę o asystę.
  9. Do wieczności przeszła + Władysława Kryś z Szypłowa. Dobry Jezu …