Intencje mszalne
3 - 9. 12. 2018

Poniedziałek - 3.12.

18,oo - Za + Anielę Sokołowską - od Kazimiery Seraszek, Kasprzaków, Horałów i Jankowskich z rodzinami, Zdzisława Tomczaka z rodz., Romana Kina z rodz., Mochów z Cielczy z rodz. pracowników Urzędu Pocztowego z NM

Wtorek - 4.12.

18,oo - Za + Barbarę Walczak - z okazji imienin

Środa - 5.12.

9,oo - W int. dusz czyśćcowych
18,oo - Za + Leokadię Edmunda Genderów, Czesławę Jana Pawlaków i zm z rodz.

Czwartek - 6.12.

18,oo - Za + Walerię Bilińską - od syna Krzysztofa z rodz.

Piątek - 7.12.

18,oo - Za + Czesławę w 20 r.śm. i Jerzego w 4 r.śm Fredrychów
Za + Mariusza Stachowiaka - od rodz. Jareckich z dziećmi z Mieszkowa, rodz. Cieślarczyków z synem z Pięczkowa
Za + Zenona Janickiego - od mieszkańców ul. Strzeleckiej , sąsiadów :Iwony Czesława Jakubczaków i ich córek z rodzinami, Józefa Kluczyńskiego z dziecmi, Joanny Mirosława Paszczak z dziećmi i babcią
Za + Czesława Jankowskiego - od rodz. Górniaków i Ewy Antoniewicz z Witaszyc, bratanicy Grażyny Gendek z rodz., rodz. Wysoczyńskich z Gostyńca i rodz. Nowaków z Jarocina
za + zm z rodz. Jambor i Doerffer
Za + Mieczysława Ciamulskiego - od rodz. Hoffman z mamą
Za + Wiktorię Raszewską w 10 r.śm i zm z rodz. Raszewskich i Kolendo- wiczów
Za + Janinę Waleriana Mieczysława Mirosława Jędrzaków, Stanisławę Mariana Kasprzaków

Sobota - 8.12. – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

9,oo - Za + Kazimierę Heleniak w 4 r.śm.
18,oo - Za + Feliksa Czesławę Bierła

Niedziela - 9.12.

8,3o - Za + Izabelę Orzechowską w 15 r.śm.
11,oo - Za + Stanisława Marię Eleonorę Mrozińskich
18,oo - Za + Martę Stanisława Brodowskich i zm z rodz.


Ogłoszenia parafialne
1 niedziela Adwentu - 2.12.2018 r.

  1. Rozpoczynamy dziś Adwent a wraz z nim nowy rok liturgiczny. Program bieżącego roku określa hasło : „W mocy Bożego Ducha”. Ojciec Święty Franciszek pisze w liście apostolskim Porta Fidei, że „wiara oznacza zaangażowanie i publiczne świadectwo”. Zatem chrześcijanin nigdy nie może myśleć, że wiara jest sprawą prywatną. Wiara jest aktem wolności i wymaga odpowiedzialności społecznej za to, w co się wierzy. Cała rzeczywistość, w jakiej żyje człowiek, podlega działaniu Ducha Świętego.
  2. Roraty w poniedziałek, wtorek i czwartek o g.18,oo. Dzieci przychodzą z lampionami oraz przynoszą serduszka z wypisanymi dobrymi uczynkami.
  3. Biuro parafialne czynne w środę od g. 9,3o - 11,oo 15,oo - 17,oo. O g. 17,3o różaniec prowadzi II Różą Matek z NM.
  4. W czwartek o g. 17,3o różaniec w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz za poznańskie seminarium duchowne.
  5. W piątek I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi od g. 16,15 - 18,oo. Od g. 17,3o adoracja Najśw. Sakramentu zakończona nabożeństwem do Serca Jezusowego.
  6. W sobotę przypada ur. Niepokalanego Poczęcie NMP. Msza św. o g. 9,oo. Składka w tym dniu przeznaczona jest na ubogie kościoły w Polsce.
  7. rzyszła niedziela jest dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Po mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na ten cel. O jej przeprowadzenie proszę Matki Różańcowe. O g. 11,oo msza św. dla dzieci z udziałem dorosłych. Podczas niej dzieciom komunijnym zostaną poświęcone medaliki. Na g. 15,oo zapraszam do salki Caritas Par. Radę Ekonomiczną i Duszpasterską.
  8. Na bocznym ołtarzu zostały wyłożone „Tytki Caritas” które możemy wypełnić darami przeznaczonymi dla osób potrzebujących w naszej parafii. Dostarczyć jej należy do 16 grudnia. Składamy je w Caritas, biurze parafialnym lub w kościele.
  9. W minionym tygodniu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie zostało wysłane rozlicznie za tegoroczną inwestycję związaną z wykonaniem izolacji fundamentów naszego kościoła. Koszt wykonanych prac wyniósł 316.004,08 zł. Do tej kwoty należy doliczyć koszty dodatkowe jak – projekt inwestycji, badania geodezyjne, geologiczne, nadzór budowlany, które wyniosły 33.200,-. Dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za wsparcie naszej inwestycji parafialnej dotacją 200.000,-.
  10. W dniu 17.12.br. w Przychodni Lekarskiej bezpłatne komputerowe badania wzroku. Rejestracja - 61 / 287 40 47.