Sakrament Chrztu Świętego


Rodzice zgłaszając chrzest swojego dziecka w kancelarii przynoszą ze sobą akt urodzenia dziecka z USC, świadectwo ślubu kościelnego i zaświadczenia rodziców chrzestnych.


Sakrament Bierzmowania

Po trzyletnim przygotowaniu w ramach katechezy parafialnej, na końcu trzeciej klasy gimnazjum względnie na początku pierwszej ponadgimnazjalnej.


Sakrament Pokuty


Możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej codziennie pół godziny przed każdą Mszą Świętą, w pierwszy piątek miesiąca od 16.00 do 18.00


Sakrament Małżeństwa
Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu do Księdza Proboszcza w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego. Wymagane są następujące dokumenty: aktualne świadectwo chrztu Świętego, świadectwo ukończenia katechezy ze szkoły średniej, zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim z poradnictwa rodzinnego, dowody osobiste, w odpowiednim terminie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny trzy miesiące). Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni otrzymać pisemną zgodę od swojego Księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii. Również narzeczeni starający się o tzw. "licencję" - czyli pragnący zawrzeć związek małżeński w innej parafii powinni się zgłosić z wymaganymi wyżej dokumentami 3 m-ce przed planowanym terminem ślubu.


Sakrament Namaszczenia Chorych


Chorych w domach odwiedzamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8.00. Nowych chorych prosimy zgłaszać w biurze parafialnym. W sytuacjach nagłych codziennie, na każde wezwanie. Dwa razy w roku organizowane jest spotkanie ze Starszymi Parafianami i chorymi, z Mszą Świętą o zdrowie i udzieleniem Sakramentu Chorych.


w górę